Категорії змагань

picture Team Design – вирішення певного технічного завдання командою протягом обмеженого проміжку часу. Результатом проведення конкурсу є наявність пристрою, що виконує необхідні функції для розв’язання поставленої задачі. Завдання для даної категорії може охопити різноманітні області інженерних дисциплін: електротехніку, електроніку, механіку, гідравліку, радіотехніку тощо. Зазвичай процес розв’язання та представлення результатів є достатньо динамічним та видовищним, для його висвітлення запрошуються представники ЗМІ.
picture Case Study – вирішення аналітичних завдань, детальне дослідження певного об’єкта, проблеми, процесу, що має чіткі часові та просторові межі. Зазвичай вирішуються питання управлінської діяльності або технічної сфери. Надаються всі дані, необхідні для розв’язання поставленої задачі, завдання може носити специфічний характер, що стосується проблем та розробок компанії. Результати досліджень команди представляють шляхом проведення презентації.

Оцінку результатів буде проводити експертне журі з викладачів НТУУ «КПІ» та представників компаній.